Richie Kotzen I USA I 11-7-2019 I Korunní pevnůstka I Photo Zbyněk Zácha